Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Tryckt material för beställning

För nedladdning - FoundationOne CDx

För nedladdning - FoundationOne Liquid CDx

För nedladdning - FoundationOne Heme

 

 

Beställ

För att beställa tryckt material

  • Skicka ett mail till oss och fyll i din beställningsinformation.
  • Fyll i antal exemplar för resp material du önskar beställa samt postadress och kontaktperson.