Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Våra tjänster  

Kvalitativa tjänster

Tjänster med hög kvalitet för patienter i olika kliniska situationer

Foundation Medicines tjänster för bred molekylär profilering hjälper behandlande läkare att optimera och individanpassa patienters behandlingsstrategier i olika kliniska situationer.1–4
Solid tumör Hematologisk malignitet och sarkom Vilken typ av tumör har din patient? Vävnadsprov Blodprov Vävnadsbaserat test för solida tumörer 1,2 Blodtest för solida tumörer 3 Test för hematologiska maligniteter och sarkom 4 LÄS MER LÄS MER LÄS MER
Alla Foundation Medicines tjänster använder bred molekylär profilering, dvs analyserar hela de utvalda generna, för att identifiera kliniskt relevanta förändringar, och ger på så vis möjlighet att utöka patientens behandlingsalternativ.

Alla Foundation Medicines tjänster använder bred molekylär profilering, dvs analyserar hela de utvalda generna, för att identifiera kliniskt relevanta förändringar, och ger på så vis möjlighet att utöka patientens behandlingsalternativ.5-10
Genomisk databas

 

Utvecklingen av Foundation Medicines tjänster pågår ständigt

Foundation Medicines ständigt växande databas innehåller data från för närvarande över 300 000 analyserade tumörer i över 150 vanliga och ovanliga tumörtyper. Avancerad bioinformatik tolkar data, inklusive ovanliga och komplexa förändringar, för att få fram värdefull information.11 Foundation Medicines tester utvecklas hela tiden för att fånga upp de mest kliniskt relevanta molekylära förändringarna så att beslutsstödet ständigt är uppdaterat och den behandlande läkaren har möjlighet att överväga de senaste behandlingsalternativen.1,6

Foundation Medicines ständigt växande databas innehåller data från för närvarande över 300 000 analyserade tumörer i över 150 vanliga och ovanliga tumörtyper. Avancerad bioinformatik tolkar data, inklusive ovanliga och komplexa förändringar, för att få fram värdefull information.11 Foundation Medicines tester utvecklas hela tiden för att fånga upp de mest kliniskt relevanta molekylära förändringarna så att beslutsstödet ständigt är uppdaterat och den behandlande läkaren har möjlighet att överväga de senaste behandlingsalternativen.
Referenser
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed March 2019).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Accessed March 2019).