Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Möteskalender

Bättre cancervård tillsammans: Möteskalender

Kongresser och evenemang ger oss möjlighet att dela erfarenheter, fortbilda oss och förbättra klinisk vård. Roche Foundation Medicine är engagerade i att stödja framsteg inom cancervården genom utbildning och kongressaktiviteter.

Kongressnyheter

European Society for Medical Oncology                TBC

American Society for Clinical Oncology                 TBC