Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

För dig som är patient

Dagens cancersjukvård går allt mer mot precisionsmedicin där genetisk information ger möjlighet att anpassa behandling efter den unika genetiska profilen i patientens tumör1-3.

Foundation Medicine erbjuder denna typ av diagnostik genom tjänster inom solida tumörer, hematologi och sarkom.

KemoterapiCancer behandlas huvud-sakligen utifrån var den är lokaliserad i kroppen Riktade läkemedelCancerbehandling väljs utifrån både organ och biomarkör Individanpassad behandlingMolekylär information möjliggör att anpassa behandling efter den unika molekylära profilen i patientens tumör Organbaserad Biomarkörstratifierad Precisionsmedicin 1990 2000 2010 2020 2030 1980

Vad kan man förvänta sig av ett Foundation Medicinetest?

Foundation Medicine analyserar tumörens DNA för att identifiera genförändringar och biomarkörer, och ger på så vis möjlighet att individanpassa patientens behandlingsalternativ4–12. Behandlande läkare får ett tydligt beslutsstöd som stödjer behandlingsbeslut genom att det ger information kring tumörens genetiska profil i relation till målstyrda mediciner, immunterapier och kliniska prövningar13.

Hur går det till?

Ett prov tas från cancertumören, vävnads- eller blodbiopsi, och skickas för analys. På labbet görs en så kallad sekvensering av tumörmaterialet. Det betyder att man läser av det ämne som bygger arvsanlagen; DNA, för att på så sätt kunna hitta förändringar (mutationer). Datan analyseras och resultatet sammanfattas i en rapport som den behandlande läkaren sedan kan använda som stöd för behandlingsbeslut.

Finns det några begränsningar i testet och kan behandlande läkare alltid behandla enligt informationen i rapporten?

Även om analysen är omfattande och många gener analyseras, kan Foundation Medicine inte garantera att ny och användbar information kommer fram. Man kan inte i förväg säga hur många genförändringar tumören innehåller och om det finns godkända läkemedel för dessa förändringar.

Det kan inträffa att rapporten återger behandlingar som ligger utanför den Europeiska läkemedelmyndigheten EMA’s godkända läkemedel för en specifik cancertyp. Det kan också vara så att svenska myndigheter genom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller rådet för nya terapier (NT-rådet), inte har rekommenderat behandlingar som återges i rapporten. I sådana fall kan det vara svårt för läkaren att behandla enligt informationen i rapporten. Målsättningen är att varje test skall kunna vägleda läkaren dvs verka som ett beslutsstöd.

Vem tar beslut om ett test ska beställas

Behandlande läkare beslutar tillsammans med patienten om ett test från Foundation Medicine kan vara aktuellt. När beslut har tagits kan läkaren göra en beställning på Foundation Medicines hemsida. Testet kan bekostas av antingen kliniken eller patienten själv. 

Hur kan jag som patient få tillgång till ett test?

Beställning av ett test från Foundation Medicine måste gå via behandlande läkare, man kan inte som privatperson beställa ett test. Det är den behandlande läkaren som ansvarar för att informera sin patient om resultatet av testet.

Vem ansvarar för behandlingsbeslut?

Varje patients behandling är individuell och det är många olika faktorer som påverkar behandlingsval. Det är den behandlande läkaren som tillsammans med patienten tar beslut om behandling.

Vem ansvarar för testet?

Foundation Medicine ansvarar för sekvensering, analys och för att den information som finns i beslutsstödet är korrekt. Foundation Medicine står också som garant för kvaliteten i varje enskilt test.

Får man samma svar om man skickar ett nytt prov för analys?

Sjukdomsutveckling och behandling kan påverka tumören. Därför kan resultatet av flera tester på samma patient under en längre tidsperiod ge olika svar. Om man vill få en ny analys gjord är det viktigt att ta en ny biopsi för att få rätt svar.  

Väljer man en blodbiopsi är det viktigt att ta blodprovet när koncentrationen av tumör-DNA är så högt som möjligt i blodet. Den behandlande läkaren vet när det är rätt tid att ta provet. 

Referenser
 1. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.
 3. Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 6. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 7. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 9. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 10. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 11. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 12. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.