Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Orange

 

 

 

Vår tjänst för diagnostisk, prognostisk och prediktiv information för att stödja behandling av hematologiska maligniteter och sarkom.1

DNA- och RNA - sekvensering Använder både DNA- och RNA-sekvensering för känslig detektion av translokationer och fusioner 1 >400 gener, TMB, MSI Analyserar 406 cancerrelaterade gener på DNA-nivå Analyserar 265 cancerdrivande gener på RNA-nivå Rapporterar TMB och MSI 1
Beställ

Beställ FoundationOne Heme

Provtyper som accepteras är perifert helblod, benmärgsaspirat, FFPE-block eller -glas, eller extraherad nukleinsyra. Blod och benmärgsaspirat måste tas emot på labbet en dag efter insamling för optimal analys då RNA är känsligare än DNA och kräver snabb analys efter provtagning2.

FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded. MSI, microsatellite instability. TMB, tumour mutational burden.
References
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2019. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2018. Available at: https://assets.ctfassets.net/vhribv12lmne/36S2Vq3BPqwaTLoww8gerj/78a3f27012a3b3ea9e3064561dc22a02/F1H_Specimen_Instructions.pdf (Accessed August 2020).