Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Visar vägen för bred molekylär profilering

Vår metod

Foundation Medicines metod undersöker samtliga exon på genen,

Foundation Medicines metod för bred molekylär profilering använder nästa generations sekvenseringsteknologi (NGS) för att undersöka hela den utvalda genen något som andra tester inte gör.1–13 Den upptäcker både nya och redan kända varianter, inklusive de fyra huvudklasserna av genomiska förändringar - basparutbyten, insertioner och deletioner, kopior samt fusioner/translokationer/rearrangemang – i en omfattande panel av relevanta cancerdrivande gener. Metoden får också fram tumörmutationsbörda (TMB), tumörmutationsbörda i blod (bTMB) och mikrosatelitinstabilitet (MSI)†1–7

Vad gör bred molekylär profilering annorlunda?

Hotspot NGS-testning

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations

Bred genomisk profilering

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations

*TMB rapporteras av FoundationOne CDx och FoundationOne Heme. bTMB rapporteras av FoundationOne Liquid CDx. MSI rapporteras av FoundationOne CDx och FoundationOne Heme, MSI-H rapporteras av FoundationOne Liquid CDx.
Omfattande beslutsstöd

Foundation Medicines beslutsstöd inkluderar EU-godkända läkemedel som stöd för kliniskt beslutsfattande

Foundation Medicines beslutsstöd ger stöd för kliniskt beslutsfattande genom att ge information om tumörens molekylära profil i relation till riktade läkemedelsbehandlingar, immunterapier och relevanta kliniska studier. Godkända terapier är rangordnade alfabetiskt i NCCNs guidelines. (Läs mer på www.nccn.org) Viktigt att känna till: Beslutsstödet inkluderar terapier godkända inom EU.‡14

Beslutsstödet belyser också viktiga, och för sjukdomen relevanta, gener där man inte hittat några förändringar samt molekylära förändringar som är förknippade med potentiell terapiresistens, detta för att kunna utesluta ineffektiv behandling.14

Validering

Validerad och byggd på kliniska bevis

Våra tjänster stöds av en stor och växande mängd kliniska data, med över 450 publikationer sedan Foundation Medicine startades.15,16  Foundation Medicines valideringsstudier är publicerade i de mest välrenommerade tidskrifterna inom medicinsk vetenskap.4-7
Baserad på vår analytiskt och kliniskt validerade, FDA-godkända breda sekvenseringsplattformar† 17,18 SE VALIDERING Validering publicerad i Journal of Molecular Diagnostics 2018 6 SE VALIDERING SE VALIDERING Baserad på vår analytiska - och kliniskt validerade, FDA- godkända breda sekvenseringsplattform 15,19 Validering publicerad i Blood 2016 7 SE VALIDERING Validering publiserad i Nature Biotechnology 2013 4 (föregångare till FoundationOne CDx) SE VALIDERING

Se validering:

*Bred genomisk profilering tillhandahåller prognostisk, diagnostisk och prediktiv information inför behandlingsval av patienter med alla typer av cancer.

† TMB rapporteras från FoundationOne CDx och FoundationHeme. bTMB rapporteras från FoundationOne Liquid CDx. MSI rapporteras från FoundationOne CDx och FoundationHeme, MSI-H rapporteras från FoundationOne Liquid CDx. ‡ Terapier i beslutsstödets EU-version kan ha blivit godkända genom en centraliserad EU-process eller en nationell process i ett EU-land.

§ Se www.nccn.org för mer information om NCCN-kategorier och NCCN Compendium®.

¥ Klinisk validering baserad på visad överensstämmelse med följande diagnostiska tester: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. För mer information se FoundationOne®CDx Technical Specifications som finns tillgänglig på: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

¶ Klinisk validering baserad på visad överensstämmelse med följande diagnostiska tester: cobas® EGFR Mutation Test v2, ett vävnadsbaserat PCR test och ett externt validerat NGS-verktyg för cellfritt DNA i blodet. För mer information, se FoundationOne Liquid® CDx technical Specifications available at: www.eifu.online/FMI/190070862

bTMB, Tumörmutationsbörda i blod, FDA, US Food and Drug Administration. MSI, mikrosatelitinstabilitet. NGS, next generation sequencing. TMB, tumörmutationsbörda.

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
 3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 6. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 7. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 8. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 9. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 10. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 11. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 12. Ross JS et al. Gynecol Oncol 2013; 130: 554–559.
 13. Hall MJ et al. J Clin Oncol 2016; 34: 1523–1523
 14. FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: https://www.foundationmedicine.nl/content/dam/rfm/sample-reports/f1cdx/eu_version_-_ema_without_page_1/F1CDx%20EU%20Sample%20Report%20(Lung).pdf (Accessed August 2020).
 15. A search for "Foundation Medicine"[Affiliation] on the NCBI database resulted in 518 publications, as of April 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Foundation+Medicine%22%5BAffiliation%5D (Accessed August 2020)
 16. Foundation Medicine Publications. Available at: https://www.foundationmedicine.com/publications (Accessed August 2020).
 17. FoundationOne®CDx Clinical Validation, 2017. Available at: http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed August 2020).
 18. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).