Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Samarbetet mellan Roche och Foundation Medicine

Roche Foundation Medicine samarbetar för framsteg inom precisionsmedicin för cancerpatienter runt om i världen

Foundation Medicine är ledande inom molekylär information vid cancersjukdomar. Som del av arbetet för banbrytande framsteg inom precisionsmedicin har Foundation Medicine blivit en del av Roche Group. Tack vare Roches expertis och engagemang inom onkologi och Foundation Medicines teknologi, validering och erfarenhet inom cancerdiagnostik kan företagen tillsammans:1

  • Öka förståelsen för tumörsjukdomar och ge information inför och under arbetet med  kliniska studier, för att på så sätt möjliggöra smartare och mer effektiv forskning och utveckling 
  • Förbättra patientvården genom att ge molekylär information i relation till riktade behandlingar
Bättre patientvård Smartare och mer effektiv forskning och utveckling Hjälpa patienter att hitta relevantakliniska prövningar Gränssnitt för databas och analys Molekylär förståelse av cancer Patientutfall Hjälpa till att välja behandlingsplan Samarbete FoU Samarbete klinisk praktik
References
  1. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed August 2020).