Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

orange

Hur kan vi ta tillvara potentialen inom precisionsmedicin?

Precisionsmedicin

Skifte mot precisionsmedicin

Dagens cancersjukvård går allt mer mot precisionsmedicin där molekylär information ger möjlighet att anpassa behandling efter den unika molekylära profilen i patientens tumör.1–3 I takt med att fler gener identifieras och behandlingsalternativen utökas blir cancervården allt mer komplex;4–8 under 2017 fanns över 700 molekyler i senare utvecklingsskeden, varav 90 % var riktade behandlingar.9 Om vi ska kunna hantera denna växande komplexitet och ta tillvara precisionsmedicinens potential krävs ett nytt förhållningssätt till klinisk diagnostik och beslutsfattande.4,10

KemoterapiCancer behandlas huvud-sakligen utifrån var den är lokaliserad i kroppen Riktade läkemedelCancerbehandling väljs utifrån både organ och biomarkör Individanpassad behandlingMolekylär information möjliggör att anpassa behandling efter den unika molekylära profilen i patientens tumör Organbaserad Biomarkörstratifierad Precisionsmedicin 1990 2000 2010 2020 2030 1980
Genomisk kunskap

Ta tillvara kliniskt relevant information

På gen-nivå  finns fyra olika huvudklasser av molekylära förändringar: basparutbyten, insertioner och deletioner, kopior samt translokationer (fusioner). Dessa identifieras med olika tekniker, men frågan är om  nuvarande diagnostiska metoder klarar av att hitta alla dessa förändringar? Test av enstaka biomarkörer, med hjälp av vanliga diagnostiska tekniker som PCR/IHC/FISH och hotspot NGS-tester, riskerar att missa förändringar som kan vara kritiska för patienters behandling.4,11–13

Dessutom kan komplexa biomarkörer, som tumörmutationsbörda (TMB) och mikrosatellitinstabilitet (MSI), ge ytterligare värdefull information när det gäller att individanpassa behandlingar. MSI har visats kunna förutsäga respons på immunterapi och TMB utvecklas som en potentiell biomarkör för större klinisk fördel med immunterapi.14–19  För att kunna mäta TMB och MSI effektivt så krävs dock en bred genomisk profilering där ett stort antal gener inkluderas i analysen, därav behovet av denna nya sekvenseringsteknik.14,15

Tumörmutationsbörda Mikrosatellitinstabilitet Translokationer Kopior Insertioneroch deletioner Basparutbyten Komplexa biomarkörer MSI TMB Fyra huvudklasser av molekylär förändring
Nya upptäckter

Utveckling inom diagnostiskt och kliniskt beslutsfattande

Vi står inför ett nytt förhållningssätt vad gäller klinisk diagnostik och beslutsfattande. För att säkerställa att cancerpatienter får en optimal diagnostik och behandling så bör man göra följande:

✓   Identifiera kliniskt relevanta molekylära förändringar och markörer

✓   Ge stöd i kliniskt beslutsfattande

✓   Individanpassa behandlingsstrategin för patienten

Bred molekylär profilering, dvs att hela genen läses av och analyseras, är viktig för att öka chansen att patienter kan dra fördel av de senaste innovativa behandlingarna.1,10,20

“NCCN Panel rekommenderar starkt bredare molekylär profilering
(även känt som precisionsmedicin)”

NCCN Guidelines for NSCLC Version 5, 201820

“Multiplexa genetiska sekvenseringspaneler föredras framför multipla tester av enstaka gener för att identifiera andra behandlingsalternativ utöver EGFR, ALK, BRAF, och ROS1.”

ASCO endorsement of CAP/IASLC/AMP guidelines for lung cancer, 201821,22

AMP, Association for Molecular Pathology. ASCO, American Society of Clinical Oncology. CAP, College of American Pathologists. FISH, fluorescence in situ hybridisation. IASLC, International Association for the Study of Lung Cancer. IHC, immunohistochemistry. MSI, microsatellite instability. NCCN, National Comprehensive Cancer Network. NGS, next generation sequencing. NSCLC, non-small cell lung cancer. PCR, polymerase chain reaction. TMB, tumour mutational burden.
Referenser
 1. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.
 3. Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388: 1012–1024.
 7. Baumgart M. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13.
 8. Chakravarty D et al. JCO Precis Oncol 2017; doi: 10.1200/PO.17.00011. 
 9. Global Oncology Trends Report 2018. Report by IQVIA Institute for Human Data Science. Available at: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-oncology-trends-2018.pdf (Accessed March 2019).
 10. Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
 11. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 12. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 15. Goodman AM et al. Mol Cancer Ther 2017; 16: 2598–2608.
 16. Le DT et al. N Engl J Med 2015; 372: 2509–2520.
 17. Johnson DB et al. Cancer Immunol Res 2016; 4: 959–967.
 18. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
 19. Hellmann MD et al. N Engl J Med 2018; 378: 2093–2104.
 20. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Lung Cancer. V.5.2018, 2018. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (Accessed March 2019).
 21. Kalemkerian GP et al. J Clin Oncol 2018; 36: 911–919.
 22. Lindeman NI et al. J Mol Diagn 2018; 20: 129–159.