Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Alt

Beställ nu

Beställ nu

Enkel och bekväm beställningsprocess

Att beställa en tjänst av Foundation Medicine är enkelt och bekvämt och med en svarstid på 14 dagar från att labbet tar emot provet. Det är jämförbart med mindre omfattande tester.1–3

På grund av patientsäkerhetsskäl kan endast behandlande läkare beställa ett test från Foundation Medicine. Alla beställningar granskas och verifieras manuellt. Observera att behandlande läkare har ansvaret för att informera patienten om resultatet av analysen.

Första gången du beställer ett test blir du ombedd att skapa ett konto hos Foundation Medicine. Du behöver inte vänta på en bekräftelse utan kan genomföra beställningen direkt.

Är det första gången du beställer ett test rekommenderar vi dig att titta igenom manualerna nedan. Det är inte svårt, men vissa uppgifter måste fyllas i för att beställningen ska gå igenom. Tex vid en beställning av FoundationOne CDx (vävnadsprov) behövs uppgifter om vilken patolog som ansvarar för biopsin. 

Det finns också möjlighet att beställa genom att ladda ner och fylla i en blankett som sedan mailas till oss på Foundation Medicine. Se länk under Logga in och beställ-knappen.


Beställning av tjänst från Foundation Medicine

Analys av tumörprov och utvärdering av resultat Prov skickas till Foundation Medicine 1 Behandlande läkare beställer test 2 Patolog förberederFFPE-prov och behandlandeklinik förbereder blodprov 3 4 5 Provresultat skickas till behandlande läkare och patolog

PD-L1-testning

PD-L1-testning genom IHC kan beställas som ett tilläggstest

Behandling med immunterapi är i vissa fall enbart rekommenderat vid högt PD-L1-uttryck. Tumörmutationsbörda (TMB) korrelerar inte med PD-L1-status, därför kan dessa komplettera varandra för att ge vägledning i cancerbehandling med immunterapi.7–9 PD-L1-testning  kan beställas som ett tillägg till FoundationOne CDx och/eller FoundationOne Liquid.
Kundsupport

Kundsupport för bättre patientvård

Foundation Medicines analysteam har mycket omfattande kunskap och expertis för att hjälpa behandlande läkare att ge bästa möjliga vård.
Kundserviceteameterbjuder hjälp genom hela processen Medicinskt teamär tillgängligt för att vid behov stödja dig i tolkning av beslutsstödet Onkologer och molekylära experter säkerställer att beslutsstödet baseras på de senaste evidensen och litteraturen Specialistteam inom bioinformatikidentifierar kliniskt relevanta mutationer Patolog granskarprovanalysen

IHC, immunohistochemistry. PD-L1, programmed death-ligand 1.
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
  2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed August 2020).
  5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen Instructions.
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.