Header Configuration

Logo

logo

Inverted Logo (Used in Mobile view only)

Navigation Links

Public switch Component

Switch site component enabled:
Current site label:
Switch side link label:
Switch side URL:
Current page icon:

Login Component

Login Component enabled: false
Log in label: Login
Log out label: Logout
IDP URL:
Default logout URL:
App ID:

Breadcrumbs

Show Breadcrumbs: false

Metadata

Embed metadata to JSON-LD: false

Footer Configuration

Cookie Configuration

(deprecated - use OneTrust integration)

Cookie Text

Pop-up Settings

popup text:
accept label:
decline label:
decline url:
enabled:

Contact Us Configuration

Contact Us

Template Path: /etc/notification/email/html/com.roche.opengarden.foundationone.components.content.form.contactus.ContactUsSubmitServlet/en.html
Emails
stockholm.foundationmedicine@roche.com

Footnote Path Configuration

Footnotes Path

Path: /content/websites/rfm/footnote/master_v2-footnotes/footnotes

Swipe Image Configuration

Swipe Image

swipe

Entrance Disclaimer Configuration

Entrance Disclaimer

Enabled: YES
Popup title Välkommen till Roche Foundation Medicine
Popup text

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Accept button

Label Jag arbetar inom hälso- och sjukvård eller är patient/anhörig

Public Switch Redirect button

Enabled: NO
Label Jag är patient/anhörig
Path / URL https://www.roche.se/

Go to custom site button

Enabled: NO
Label
URL

Decline (leave) button

Enabled: NO
Label Lämna webbplats
URL https://www.roche.se/

External Link Disclaimer Configuration

External Link Disclaimer

Enabled: YES
Popup title Du kommer nu att lämna denna webbplats
Popup text

Submit button

Label Fortsätt

Return button

Label Stäng

Go to custom site button

Enabled: NO
Label
URL

White List

https://www.roche.se/
https://www.roche.se/sv/integritetspolicy.html
roche.se

Public Switch Disclaimer Configuration

Public Switch Disclaimer

Enabled: NO
Popup title
Popup text

Accept button

Label

Return button

Label