Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Varje människa är unik precis som varje tumör. Våra tjänster för bred molekylär profilering ger värdefull information som hjälper till att optimera och individanpassa behandlingsstrategier i olika kliniska situationer.1–9

Aktuellt - se filmen om våra tjänster

Bred genomisk profilering används vid diagnostisering av cancer. Foundation Medicine erbjuder tjänster vid diagnostisering av solida tumörer, hematologi och sarkom. Filmen presenterar de olika tjänsterna och nyttan av den nya generationens sekvensering.

Omfattande metod för molekylär profilering

Foundation Medicine analyserar tumörens DNA brett för att identifiera kliniskt relevanta förändringar och biomarkörer, och ger på så vis möjlighet att individanpassa patientens behandlingsalternativ1,2,4–6,8–14. Behandlande läkare får ett tydligt beslutsstöd som stödjer kliniskt beslutsfattande genom att det ger information kring tumörens molekylära profil i relation till riktade terapier, immunterapier, och relevanta kliniska prövningar.15

Foundation Medicine analyserar tumörens DNA brett för att identifiera kliniskt relevanta förändringar, och ger på så vis möjlighet att individanpassa patientens behandlingsalternativ.*1–5 Behandlande läkare får ett tydligt beslutsstöd som stödjer kliniskt beslutsfattande genom att det ger information kring tumörens molekylära profil i relation till riktade terapier, immunterapier och relevanta kliniska prövningar.

*TMB reported by FoundationOne CDx and FoundationOne Heme. bTMB reported by FoundationOne Liquid CDx. MSI reported by FoundationOne CDx and FoundationOne Heme, MSI-H reported by FoundationOne Liquid CDx.
Foundation Medicines tjänster hjälper till att optimera och individanpassa behandlingsstrategier i olika kliniska situationer.

Tjänster med hög kvalitet

Foundation Medicines tjänster hjälper till att optimera och individanpassa behandlingsstrategier i olika kliniska situationer.1–9


Översikt över tjänster

Ger diagnostisk, prognostisk och prediktiv information för att stödja behandling Ger möjlighet till bred molekylär profilering med ett enda blodprov Ger vägledning för individanpassade behandlingsbeslut FFPE, perifert helblod, benmärgsaspirat För hematologiska maligniteter och sarkom 8,9 Bred genomisk profilering av solida tumörer i blodprov. Tjänsten är CE-IVD- och FDA-godkänd §5 - 7 Vävnadsanalys av solida tumörer, baserad på Foundation Medicines breda analytiskt och kliniskt validerade och FDA-godkända sekvenseringsplattform† 1-3 Översikt FFPE (formalinfixerad och paraffininbäddat material) Perifert helblod Provtyp 324 på DNA-nivå >300 gener på DNA-nivå 406 på DNA-nivå och 265 på RNA-nivå Antal gener LÄS MER LÄS MER LÄS MER Tumörmutationsbörda (TMB) / Tumörmuta - tionsbörda i blod (bTMB) Mikrosatellitinstabilitet (MSI) ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Tumörfraktion Förlust av heterozygosity (LoH)

Förenade krafter

Foundation Medicine är sedan 2018 helägt av Roche. Tillsammans erbjuder Roche och Foundation Medicine bred molekylär profilering för cancerpatienter runt om i världen. Genom att kombinera Roches expertis och engagemang inom onkologi med Foundation Medicines ledande teknologi, kan vi implementera precisionsmedicin.16
Onkologi Molekylär profilering Precisions - medicin Rätt behandling till rätt patient vid rätt tid

 

*Bred genomisk profilering är en metod som använder nästa generations sekvenseringsteknologi för att identifiera cancerdrivande gener. Hit räknas alla klasser av genförändringar (basparutbyten, insertioner och deletioner, kopior and translokationer/fusioner) och biomarkörer (t ex tumörmutationsbörda, TMB, och tumörmutationsbörda i blod (bTMB), mikrosatelitinstabilitet (MSI) och förlorad Heterozygosity [LoH])), som ger prognostiska, diagnostiska och prediktiva insikter och behandlingsalternativ3 för varje enskild patient över alla cancersjukdomar.

† Godkända terapier är rangordnade alfabetiskt inom NCCNs guidelines. Läs mer här

‡Klinisk validering baserad på överensstämmelse med följande diagnostiska tester: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. För mer information se gärna FoundationOne®CDx Technical Specifications som finns på: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

§Klinisk validering baserad på överensstämmelse med följande diagnostiska tester: cobas® EGFR Mutation Test v2, en vävnadsprovsbaserad (PCR) samt ett externt validerat cellfritt DNA-baserat NGS-test. För mer information, se FoundationOne Liquid CDx teknisk specification på www.eifu.online/FMI/190070862.

¥ TMB rapporteras från FoundationOne CDx och FoundationHeme. bTMB rapporteras från FoundationOne Liquid CDx. MSI rapporteras från FoundationOne CDx och FoundationHeme, MSI-H rapporteras från FoundationOne Liquid CDx.

bTMB, tumörmutationsbörda i blod; FDA, US Food and Drug Administration; FFPE, formalinfixerad och parafininbäddad; MSI, mikrosatelitinstabilitet; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, nästa generations sekvensering; LoH, förlorad heterozygosity; TMB, tumörmutationsbörda.

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. FoundationOne CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/foundationone-cdx-p170019 (Accessed August 2020).
 4. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
 6. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 7. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).
 8. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
 9. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 10. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 11. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 12. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 15. FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: https://www.foundationmedicine.nl/content/dam/rfm/sample-reports/f1cdx/eu_version_-_ema_without_page_1/F1CDx%20EU%20Sample%20Report%20(Lung).pdf (Accessed August 2020).
 16. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed August 2020).