Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Alt

Signera digitalt

Så här signerar du digitalt

Du kan ladda ner vårt orderformulär och underteckna detta digitalt på din dator. Här följer instruktioner för hur du gör detta med programvaran Acrobat Reader.

Du kan där fylla i din information i formuläret och därefter infoga en bild av din handskrivna signatur eller rita din signatur. Signaturen blir en del av dokumentet efter att du sparar PDF-filen.

1

Ladda ner vårt orderformulär och spara detta på din dator. Öppna PDFen i Acrobat Reader.

 

2

Markera det fält du vill fylla i med muspekaren, fältet visas som en blå ruta. Skriv därefter in din text.

 

3

För att lägga till din signatur klickar du på ikonen Signera i verktygsfältet, välj därefter om du vill lägga till din signatur eller endast initialer.

Om du sedan tidigare lagt in din signatur eller initialer så visas dessa som alternativ du kan välja.

 

4

Om det är första gången du signerar ett dokument så visas panelen Signatur eller initialer. Nedan syns ett exempel på Signaturpanelen. 

  • Skriv – Skriv ditt namn i fältet. Det finns här ett litet urval av signaturformat att välja bland. Vill du visa ett annat format så klickar du på Ändra stil.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.

Spara signatur – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

5

Spara dokumentet på din dator och maila sedan beställningen till stockholm.foundationmedicine@roche.com.

 

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

Skriv din signatur på ett tomt vitt papper, använd en svart penna. När du skriver så tänk på att skriva i mitten av pappret så att du därefter kan fotografera eller skanna pappret utan att kanterna syns. Om du fotar din signatur så tänk på att det skall vara bra belysning, så att det inte ligger skuggor eller blänk på pappret.

För därefter över fotot eller den skannade filen till din dator.

Acrobat/Reader har stöd för filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Bilden behöver inte beskäras. Endast signaturen importeras med Acrobat/Reader så längde det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden.