Välkommen till Roche Foundation Medicine

Denna webbplats är inte avsedd att ge vägledning inom medicinsk rådgivning eller behandling. Sidan är producerad av Roche, som partner till Foundation Medicine och har som uppgift att informera om tjänsterna som Foundation Medicine tillhandahåller. Välj ett alternativ:

Du kommer nu att lämna denna webbplats

Integritetspolicy

Tack för att du besöker en Roche webbplats eller har kontakt med oss via e-post.

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig vi behandlar och varför.

Denna policy gäller personuppgifter som samlas in från vår webbplats och i samband med kommunikation med Roche (t.ex. e-post och andra onlineverktyg). Policyn gäller inte personlig information som samlas in genom resurser och kommunikation utanför Internet, förutom då sådan personlig information sammanställs med personuppgifter som samlats in online av Roche. Policyn gäller inte heller utomstående parters onlineresurser till vilka Roches webbplats kan länka, eftersom Roche inte har kontroll över deras innehåll eller deras behandling av personuppgifter.

Vi samlar bara in uppgifter som gör att du kan identifieras om du väljer att uppge dessa för oss. Vänligen läs denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter om du vill veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på Internet.

Insamlade uppgifter

Roche använder huvudsakligen följande metoder för att samla in uppgifter via Internet:

Uppgifter du lämnar till oss

Behandling av personuppgifter i samband med kommunikation:

Personuppgifter samlas in från våra webbplatser i samband med kommunikation med Roche (t.ex. via e-post, chat och andra onlineverktyg). Roche behandlar kontaktuppgifter och övriga uppgifter som krävs för att kommunicera tillbaka med den som skickar kommunikation till oss. Behandlingen sker med stöd av en så kallad intresseavvägning och Roches berättigade intresse av att kommunicera med dig. Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Våra webbplatser och onlineverktyg är inte avsedda att användas för att kommunicera känsliga personuppgifter, som tex. personligt identifierbar hälsodata. Om vi trots detta skulle få tillgång till känsliga personuppgifter, genom att du frivilligt lämnar sådana till oss, som del av en begäran om information, används informationen endast för att svara på din förfrågan. I händelse av att du använder våra webbplatser eller skickar oss ett e-postmeddelande som innehåller en biverkning eller annan rapporterbar händelse, kommer vi rapportera händelsen. Vi är enligt lag skyldiga att samla in biverkningsrapporter och andra rapporterbara händelser för vidare rapportering till Läkemedelsmyndighet.

Behandling av personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev och liknande kommunikationstjänster

Roche behandlar personuppgifter (namn, yrke och kontaktuppgifter) i samband med beställning av vissa tjänster eller kommunikationsformer, t.ex. nyhetsbrev. Behandlingen sker för att administrera beställningen och skicka ut informationen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen. Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Sammanlagd information:

I vissa fall avlägsnar vi personidentifikation från uppgifter du uppger för oss och behåller uppgifterna i sammanlagd form. Vi kan kombinera dessa uppgifter med annan information som tas fram anonymt, sammanlagd statistisk information (t.ex. antalet besökare, domännamn för besökarens internetleverantör) som kan hjälpa oss förbättra våra produkter och tjänster.

Automatiskt insamlade uppgifter

Vi får automatiskt vissa typer av uppgifter när du använder vår webbplats och från vissa e-postmeddelanden som kan utväxlas mellan dig och oss. De automatiserade tekniker som vi använder kan vara bland annat loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons).

Analytiska tjänster. En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder Internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. Roche samlar in IP-adresser för systemadministration och rapporterar sammanlagd information till dotterbolag och affärspartners för att genomföra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besöksstatistik. Genom att du loggar in på webbplatsen kan Roche också följa dina enskilda aktiviteter på webbplatsen. 

Cookies. En ”cookie” är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och oss möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besöksstatistik. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

Web beacons. För vissa webbsidor eller e-postmeddelanden kan Roche använda en vanlig internetteknik som kallas "web beacon" (också känd som ”action tag” eller ”clear GIF”- teknologi). Web beacon gör det lättare att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta t.ex. antalet besökare eller hur många besökare som klickar på viktiga element på en webbplats.

Web beacons, cookies och andra spårningstekniker används för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen och/eller interaktiva e-postmeddelanden. Syftet är att förbättra användbarheten för dig. Genom att du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras, t.ex. genom att skicka e-post, kan dessa automatiska spårningstekniker användas.

Dina rättigheter

Roche AB, org.nr. 556038-3100, med postadress Box 1228, 171 23 Solna, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade. 

Om du registrerar dig för vissa tjänster eller kommunikationsformer, t.ex. nyhetsbrev, kan du när som helst säga upp tjänsten. Om du väljer att sluta prenumerera på en tjänst eller en kommunikationsform gör vi vårt bästa för att snabbt ta bort dina uppgifter, men vi kan behöva mer information innan vi kan behandla din begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: stockholm.dpo@roche.com

Säkerhet

Roche använder teknik och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förlust eller förstöring. För att dina uppgifter ska kunna hållas konfidentiella använder Roche även brandväggar av industristandard och lösenordsskydd. Men du ansvarar ändå själv för att se till att den dator du använder är säker och skyddad mot sabotageprogram, t.ex. trojaner, datorvirus och datormaskar. Du är medveten om att utan tillräckliga säkerhetsåtgärder (t.ex. säker konfiguration av webbläsaren, ett aktuellt antivirusprogram, en personlig brandvägg, ingen användning av program från osäkra källor) finns det risk för att data och lösenord du använder för att förhindra åtkomst till dina data kan avslöjas för obehöriga.

Datadelning och dataöverföring

Roche och våra samarbetspartners i olika delar av världen som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning använder alla uppgifter som kan identifiera dig som du väljer att lämna ut. Syftet är att tillgodose dina önskemål. Alla dessa företag måste följa villkoren i denna policy för skydd av personuppgifter. Vissa av uppgifterna kan lagras eller behandlas i datorer utan för EU/EES , där lagstiftningen om skydd av personuppgifter kan skilja sig från svensk lagstiftning. I dessa fall ser vi till, genom avtal, att lämpliga skyddsåtgärder används som innebär att mottagaren i det landet måste upprätthålla ett skydd för personuppgifter som motsvarar skyddet i Sverige. Roche kan även dela data om dig som gör att du kan identifieras med företag eller konsulter som utför tekniskt underhåll för vår räkning.

E-posta en vän eller kollega. Du kan du välja att skicka en länk eller ett meddelande till en vän eller kollega som hänvisar till en Roche-webbplats. E-postadresser till vänner som du anger kommer att användas för att skicka vännen information för din räkning och kommer inte att samlas in eller användas av Roche ellerexterna parter för andra ändamål.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till många olika webbplatser som kan erbjuda information som är användbar för våra besökare. Denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter gäller inte för dessa webbplatser, och vi rekommenderar att du kommunicerar direkt med dem som står bakom webbplatserna om du vill ha information om deras policy för skydd av personuppgifter.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Roche kan med jämna mellanrum komma att se över denna integritetspolicy. Alla ändringar av policyn kommer att visas på denna sida. Denna policy var senast uppdaterad den 16 juni 2018.