orange

Vad är
FoundationOne Liquid?

FoundationOne® Liquid kan erbjuda fler patienter en bred molekylär profilering och därmed möjlighet till behandling 

FoundationOne Liquid är ett validerat test2 som analyserar cirkulerande tumörDNA (ctDNA) hos patienter med solida tumörer inklusive bröst-, lung- och koloncancer.  Detta görs genom ett blodprov vilket kompletterar FoundationOne CDx i de fall vävnadsprov inte går att utföra och öppnar upp möjligheten att analysera fler patienter och potentiellt hitta fler behandlingsalternativ. Testet analyserar 70 gener och ger också svar på mikrosatellitinstabilitet (MSI). Data från patienterna analyseras mot vår databas som nu inkluderar över 200 0001 patientfall på ca 1501 olika tumörgrupper. Med bred molekylär hybrid capture-teknik identifierar man basparsutbyten (Base pair substitutions), insertioner och deletioner (insertions and/or deletions), amplifieringar (copy number alterations) samt rearrangemang av generna (rearrangements).  Foundation Medicine använder även den absolut senaste tekniken med optimerad labprocess för att uppnå högsta möjliga sensitivitet och specificitet. Detta ökar möjligheten att generera stora mängder högkvalitativ ctDNA. Resultaten tillhandahålles i en överskådlig rapport, framarbetad av bioinformatiker och kontrollerad och godkänd av patologer.

 
Gällande genlista med bred molekylär profilering
Genlista

 

Resultaten från FoundationOne Liquid överensstämmer väl med resultaten från vävnadsprovet FoundationOne på solida tumörer.3-5

  • Validerat över flera tumörgrupper2
  • Flera studier visar att patienter med lung- bröst- och koloncancer uppvisar till största delen samma mutationer i ctDNA som i vävnadsprov3-5
Resultaten
Referenser
  1. https://www.foundationmedicine.com/
  2. Clark TA, et al. J Mol Diagn 2018. [Epub ahead of print] doi: 10.1016/j.jmoldx.2018.05.004.
  3. Dagogo-Jack I, et al. Presented at ASCO 2017; Chicago (IL), USA: Poster 9025.
  4. Chung JH, et al. Ann Oncol 2017;28:2866-73.
  5. Schrock AB, et al. Clin Cancer Res 2018;24:1881-90.