Sammanfattning

Se hur FoundationOne CDx kan upptäcka genetiska förändringar vid cancer.
En bred molekylär profilering

FoundationOne CDx är ett validerat beslutsstöd baserat på Next Generation Sequencing (NGS) som utvecklats för att hjälpa till att matcha patienter med effektiva målinriktade behandlingar, immunterapi och deltagande i relevanta kliniska studier.

FoundationOne CDx kan hjälpa dig att upptäcka genetiska förändringar  i 324 cancerdrivande gener och 28 utvalda introner. Detta kan bidra till att maximera behandlingsmöjligheterna. FoundationOne CDx analyserar också mikrosatellitinstabilitet (MSI), tumörmutationsbörda (TMB), och ”mismatch repair deficiency” (MMR-D). Dessa är biomarkörer som associeras alltmer med effektivitet vid immunterapi.1-3

Data som genereras av FoundationOne CDx analyseras mot Foundation Medicines databas och matchar patientens genetiska profil med riktade behandlingar och pågående kliniska studier. Databasen uppdateras kontinuerligt och idag finns data tillgänglig från över 160 000 patienter.4

En rapport genereras med informationen om de förändringar som har ett kliniskt relevant värde.  Idén med detta är att det skall förenkla för läkaren i behandlingsplanen för patienten, vilket kan spara tid och åtgärder så som ytterligare provtagningar och second opinions, samtidigt som det kan skapa en större trygghet för patienten baserat på att ett validerat diagnostiskt test har utförts. Denna tjänst skapar också förutsättning för en jämlik vård, eftersom testet kan beställas över hela landet.

 

FoundationOne CDx kan upptäcka 4 grupper av genetiska förändringar

FoundationOne kan upptäcka 4 grupper av genetiska förändringar
Vilka gener testas med FoundationOne CDx?Vilka gener testas med FoundationOne CDx?
Gener som testas med FoundationOne CDx

Vilka gener testas med FoundationOne CDx?

Gener som testas med FoundationOne CDx
Current Gene List
 • A-B
 • C-D
 • E-F
 • G-J
 • N-P
 • K-M
 • Q-S
 • T-Z
Select Rearrangements
 • A-C
 • D-F
 • G-I
 • J-L
 • M-O
 • P-R
 • S-U
 • V-Z
Referenser
 1. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 2. Castro MP et al. J. Immunother 2015; 3:58.
 3. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 4. FMI data on file. Clinical Genomics & Medical Reporting: Creating a Patient Report. Internal presentation.