Sammanfattning

FoundationOne CDx erbjuder läkare en validerad, sammanfattande rapport över var enskild patients genetiska förändringar.
Enkelt att beställa

FoundationOneCDx utvecklas kontinuerligt med hjälp av ledande experter

FoundationOne CDx är godkänd av FDA och hela processen från sekvensering till beslutsstöd är validerad.

FoundationOne CDx är en tjänst för tumörprofilering som kan sekvensera över 300 kända cancergener. Den breda molekylära profileringen som FoundationOne CDx erbjuder optimeras kontinuerligt av ledande experter för att ge en detaljerad rapport över genetiska förändringar som stödjer valet av cancerbehandling för varje enskild patient.1

FoundationOne CDx analyseras mot Foundation Medicines databas och för jämförelse med tidigare känd vetenskap och information från andra patienters cancer. Databasen uppdateras kontinuerligt och idag finns data tillgänglig från över 160 000 patienter.2 En rapport genereras med informationen om de genetiska förändringar som har ett kliniskt relevant värde. Med omfattande profilering menar Foundation Medicine att de tar hänsyn till basparsutbyten (Base pair substitution), insertioner och deletioner (insertion and/or deletion), amplifiering (copy number alteration) samt rearrangemang av generna (rearrangements).

Nästa steg

Att beställa FoundationOne CDx

Att beställa ett test är enkelt. Fyll i orderformuläret ”Order Form”, skanna och mejla in till Roche Foundation Medicine på e-postadress: stockholm.foundationmedicine@roche.com

Du kommer sedan att få en bekräftelse per e-post via vår support som sköter administrationen av beställningar. I denna bekräftelse kommer även en ”Requisition Form” att följa med, som kommer att vara huvuddokument i beställningen.
Exempel på rapport

Exempel på FoundationOne CDx rapport

FoundationOne CDx-rapporten innehåller en översiktlig sammanfattning och en detaljerad beskrivning av genetiska förändringar (1), cancerbehandlingar som  är kopplade till eventuell klinisk nytta (2), brist på respons (3) och information om pågående kliniska studier (4). Rapporten ger också information om EMA-godkända läkemedel.

Referenser
  1. Frampton, G.M. et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031.
  2. FMI data on file. Clinical Genomics & Medical Reporting: Creating a Patient Report. Internal presentation.