FoundationOne CDx kan matcha kliniskt relevanta förändringar som funnits i prover för lungcancer med nya riktade lungcancerbehandlingar och kliniska studier. Detta kan hjälpa läkare med att skräddarsy patientens behandling.1

Klinisk relevans av FoundationOne CDx vid lungcancer

Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
Relevanta mutationer som identifierats hos patienter med icke-småcellig lungcancer
swipe

Utöver identifiering av olika förändringar kan FoundationOne CDx även användas till att hitta en möjlig koppling mellan tumörmutationsbörda (TMB) och behandlingsrespons vid vissa typer av immunterapi. Det innebär alltså att läkare kan använda FoundationOne CDx för att beräkna tumörmutationsbörda (TMB) som kan indikera respons vid immunterapi.2

Det anses att bredare genetisk profilering i syfte att identifiera alternativa målinriktade, cancerbehandlingar är en effektiv strategi som identifierar både vanliga och sällsynta mutationer i en patients cancer.  De genetiska förändringarna kan annars förbli oupptäckta. Därför rekommenderar nu NCCN:s riktlinjer en bredare molekylär genetisk profilering i samband med diagnos och cancerbehandling av NSCLC.3

"NCCN Panelen rekommenderar starkt en bredare molekylär profilering för att identifiera sällsynta drivande mutationer för att försäkra att patienterna får den lämpligaste behandlingen."

NCCN Riktlinjer för NSCLC Version 4, 2017

Är FoundationOneCDx lämplig för alla cancertyper?

FoundationOne CDx är lämplig för alla solida cancertyper inklusive cancer med okänd primärtumör.

FoundationOne CDx kan vara särskilt användbar när det finns många cancerbehandlingsmöjligheter att välja mellan, begränsade cancerbehandlingsmöjligheter, eller när den solida tumören kan ha ovanliga eller sällsynta förändringar som vanligtvis inte analyseras rutinmässigt.

Besök vår Beställningssida för information om hur du kan börja med FoundationOne CDx idag.

Referenser
  1. FoundationOne technical information.
  2. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
  3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
  4. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.