FoundationOne CDx kan hjälpa att matcha kliniskt relevanta förändringar som hittas i kolorektalcancer med effektiva behandlingar och kliniska studier.1

__

Användning av FoundationOne CDx till att identifiera förändringar i kolorektalcancer

FoundationOne CDx undersöker hela de kodande regionerna av 324 cancer-relaterade gener plus utvalda introner från 28 gener.1 Foundation Medicine identifierar även (MSI)-status och tumörmutationsbörda (TMB).2-4

__

Klinisk relevans av genetisk profilering i kolorektalcancer

Utöver genetiska förändringar kan andra biomarkörer, t.ex. MSI, styra behandlingsbeslut för patienter med kolorektalcancer. MSI kan även uppstå som resultat av brister i DNA:ns felanpassningsreparationer och finns i ungefär 15 % av kolorektala cancertyper.5 Tidigare studier har visat att MSI status kan fungera som en prognosmarkör vid immunterapi.6 Det betyder att bredare molekylär profilering med hjälp av FoundationOne CDx kan öka precisionen vid cancerbehandling hos patienter med kolorektalcancer som har ett högt MSI.7

Mutationsfrekvenser i kolorektal cancer
Mutationsfrekvenser i kolorektal cancer
swipe

Hämtad från The Cancer Genome Atlas Network, 2012.8

Är FoundationOne CDx lämplig för alla cancertyper?

FoundationOne CDx är lämplig för alla solida cancertyper, inklusive cancer med okänd primärtumör.

FoundationOne CDx kan vara särskilt användbar i fall då det finns många cancerbehandlingsmöjligheter att välja mellan, begränsade cancerbehandlingsmöjligheter, eller då den solida tumören kan ha ovanliga eller sällsynta förändringar som vanligtvis inte analyseras rutinmässigt.

Besök vår Beställningssida för information om hur du kan börja med FoundationOne CDx idag
Referenser
  1. Frampton, G.M. et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031.
  2. Barlesi F et al. Lancet 2016; 287:1415–1426.
  3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
  4. Castro MP et al. J. Immunother 2015; 3:58.
  5. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
  6. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
  7. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
  8. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.