FoundationOne CDx kan potentiellt matcha kliniskt relevanta förändringar i bröstcancerprover med nya, målriktade behandlingar och deltagande i kliniskt relevanta studier. Detta kan sedan hjälpa läkaren att skräddarsy patientens behandling.

__

Klinisk relevans av FoundationOne CDx vid bröstcancer

Bröstcancer är molekylärbiologiskt en heterogen sjukdom som understryker kravet på en bred genetisk profilering. FoundationOne CDx erbjuder en sådan analys och har ex påvisats kunna hitta ett antal olika drivande mutationer (driver mutations) i trippel-negativ bröstcancer, som i sin tur ökar den roll som genetisk profilering har inom bröstcancer.1 Förmågan att upptäcka drivande genförändringar i bröstcancerprover kan hjälpa läkare att skräddarsy patientens behandling.

Somatiska mutationer baserat på genetik inom mänskliga
brösttumörer som del av Cancer Genome Atlas Network

Anpassad från Eralp Y., 2016.2

 

 

__

FoundationOne CDx hjälper dig att individanpassa behandlingsmöjligheterna för bröstcancerpatienter

FoundationOne CDx har visats hitta förändringar som inte tidigare upptäckts med patologianalys. Därmed ökar antalet mål för effektiva behandlingsmöjligheter.3 FoundationOne CDx rapporterar den genetiska profilen för alla molekylärbiologiska undergrupper av bröstcancer.

Är FoundationOne CDx lämplig för alla cancertyper?

FoundationOne CDx är lämpligt för alla solida cancertyper inklusive cancer med okänd primärtumör.3,4

FoundationOne CDx kan vara särskilt användbar när det finns många cancerbehandlingsmöjligheter att välja mellan, begränsade cancerbehandlingsmöjligheter, eller när den solida tumören kan ha ovanliga eller sällsynta förändringar som vanligtvis inte analyseras rutinmässigt.

FoundationOne CDx är lämpligt för alla solida cancertyper inklusive cancer med okänd primärtumör.3,4

FoundationOne CDx kan vara särskilt användbar när det finns många cancerbehandlingsmöjligheter att välja mellan, begränsade cancerbehandlingsmöjligheter, eller när den solida tumören kan ha ovanliga eller sällsynta förändringar som vanligtvis inte analyseras rutinmässigt.

Referenser
  1. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
  2. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
  3. Yuan Y et al. Oncotarget 2017; 8:26414–26423.
  4. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.