masthead

FoundationOne CDx är en tumörprofilerings-service för solida tumörer

FoundationOne CDx vid solida tumörer

FoundationOne CDx används till att profilera solida tumörer inklusive cancer med okänd primärtumör.

Tack vare en bred molekylär profilering av över 300 gener identifierar man avvikelser som basparsutbyten, (base pair substitution), Insertioner och deletioner, (insertions or deletions), amplifiering (copy number alteration), samt rearrangemang (rearrangements). Man kan också ge svar på TMB (Tumörmutationsbörda) och MSI (Mikrosatellitinstabilitet) vilket krävs för att kunna möta behovet av diagnostiska markörer för den stora andel immunterapier som finns och som kommer den närmaste framtiden.1

Med hjälp av FoundationOne, FoundationOne CDxs föregångare.
Idag är panelen förbättrad där man i FoundationOne CDx analyserar 324 gener
Nedbrytning av cancertyper som profilerats med hjälp av FoundationOne CDx
Nedbrytning av cancertyper som profilerats med hjälp av FoundationOne CDx
swipe

Figur 1 SEQ * ARABIC 1: Diagrammet visar nedbrytning av cancertyper som profilerats med hjälp av FoundationOne, inklusive bröstcancer, livmodercancer, pankreascancer, bencancer och blåscancer

Att beställa FoundationOne CDx

Att beställa ett test är enkelt. Fyll i orderformuläret ”Order Form”, scanna och mejla in till Roche Foundation Medicine på e-postadress: stockholm.foundationmedicine@roche.com.

Du kommer sedan att få en bekräftelse per e-post via vår support som sköter administrationen av beställningar. I denna bekräftelse kommer även en ”Requisition Form” att följa med, som kommer att vara huvuddokument i beställningen.

Referenser
  1. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.